I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Akcja na miarę Łukasiaka


Z inicjatywy dwóch uczennic: Anny Antas i Kariny Starczynowskiej z klasy IIIb dnia 6 lutego 2011 roku w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej odbył się Dzień Dawcy Szpiku, realizowany wspólnie z Fundacją DKMS Polska z siedzibą w Warszawie. Celem imprezy było zarejestrowanie jak największej liczby potencjalnych dawców komórek macierzystych oraz promowanie idei dawstwa w regionie. Efektem ponad dwumiesięcznej pracy promocyjnej inicjatorek akcji było zarejestrowanie się w niedzielę 97 osób- co należy uznać za niewątpliwy sukces Dnia Dawcy Szpiku. Akcja miała również za zadanie promować młodzież I Liceum Ogólnokształcącego, czyli młodzież zdolną, kreatywną, wykazującą chęci i inicjatywę włączania się w szlachetne idee. Dlatego m.in odbyły się także prezentacje szkolnych kół zainteresowań: fizycznego i chemicznego. Będąc współorganizatorką tej prospołecznej akcji chciałabym serdecznie podziękować pomysłodawczyniom: Annie Antas i Karinie Starczynowskiej, nauczycielom wspierającym: mgr Monice Jędryczce, mgr Marcie Bobrowskiej- Juroff, mgr Jadwidze Bochenek-Markiewicz i mgr Bożenie Włodarczyk, wolontariuszom , członkom zespołu Spinoffs i Curly Heads, grupie tanecznej pod przewodnictwem Pauliny Gruszeckiej , grupie Capoeira Nago, Grzegorzowi Krawczykowi, sponsorom i patronom a także wszystkim tym, którzy przyszli do naszej szkoły i włożyli cząstkę siebie w tę akcję.

Serdecznie dziękuję: Dyrektor szkoły - mgr Beata Bończak