I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Akcja na miarę Łukasiaka


17 listopada grupa 53 uczniów I LO pod opieką nauczycieli M. Antosik i M.Paszkowskiego udała się do rejonowej stacji krwiodawstwa w Dąbrowie Górniczej aby wziąć udział w akcji "Oddaj krew". O akcji tej pisaliśmy już wcześniej w serwisie. Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem społeczności szkolnej. Chęć udziału zgłosiło ponad 70 uczniów klas trzecich, to jednak restrykcyjne wymogi dotyczące stanu zdrowia spełniło jedynie 53 osoby, a w tym opiekunowie grupy. Pozostałe osoby dyskwalifikowało mogłoby się wydawać banalne przeziębienie. Jednak podczas kolejnej akcji będą one miały szansę przystąpić ponownie.
Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym serdecznie dziękuje organizatorowi akcji panu Piotrowi Ślusarczykowi za możliwość udziału w tej akcji, a także młodzieży i opiekunom, którzy dokonali najwyższego poświęcenia - oddając tym samym bezinteresownie część siebie.


Pan Piotr Ślusarczyk : Z okazji Święta Niepodległości w dąbrowskich szkołach średnich oraz na Miejskim Targowisku w Dąbrowie Górniczej odbyła się Wielka Akcja Oddawania Krwi przez uczniów, nauczycieli, a także wszystkich mieszkańców. Najliczniejszą reprezentacją, która wsparła ideę honorowego krwiodawstwa może pochwalić się I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego. Krew z tej szkoły oddały 53 osoby, a z deklaracji podopiecznych wynika, że przy kolejnej edycji ta liczba zostanie zdecydowanie przekroczona. Ponadto zebraliśmy tylko z tego jednego liceum 155 czekolad dla dzieci oraz 18 kaw dla najuboższych Rodzin z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z dyrekcją szkoły, która wyraziła ogromne zainteresowanie akcją i chęcią pomocy potrzebującym.
Reasumując I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego jest pierwszym Liceum nie tylko z tytułu, ale przede wszystkim z zaangażowania we wszelkiego rodzaju działalność charytatywną, za co bardzo ciepło dziękujemy.

Z serdecznym pozdrowieniem organizator akcji Piotr Ślusarczyk