I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Szkoła Obywatelska Civitas


Tegoroczny sezon Szkoły Obywatelskiej Civitas dobiegł końca. W programie wzięło udział udział siedem szkół ponadgimnazjalnych z terenu Dąbrowy Górniczej.

Projekt zakładał edukację obywatelską grupy 120 uczniów poprzez cykl warsztatów kształtujących kompetencje w zakresie aktywnego i świadomego korzystania z narzędzi partycypacji obywatelskiej. W szczególności zachęcaliśmy dąbrowską młodzież do poznania możliwości związanych z przygotowywanym w naszym mieście budżetem partycypacyjnym i czynnego zaangażowania się do korzystania z tego narzędzia.

Celem programu jest zachęcenie młodych ludzi do udziału w życiu lokalnej społeczności, a także wykształcenie postawy tolerancji i wrażliwości na przejawy wykluczenia społecznego. Uczestnicy nabyli już niezbędną do pracy w grupie umiejętności i wiedzę dotycząco funkcjonowania samorządu i trzeciego sektora. Teraz przed nimi najważniejszy etap czyli warsztaty wyjazdowe na których zaplanują własne akcje społeczne, na warsztaty pojada tylko najwytrwalsi, Ci którzy najlepiej napiszą test wiedzy zdobytej podczas całego cyklu spotkań.