I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Oferta edukacyjna 2017/2018
KLASA I A - KIERUNEK PRAWNO - SPOŁECZNY

KLASA I B - KIERUNEK MEDYCZNO - PRZYRODNICZY

KLASA I C1 - KIERUNEK MATEMATYCZNY

KLASA I C2 - DRUGI KIERUNEK LINGWISTYCZNO - MEDIALNY

Jedna szkoła - wiele możliwości !!!

Jesteśmy szkołą, która dba o wszechstronny rozwój każdego ucznia, ale przede wszystkim o jak najlepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego poprzez:

• wprowadzenie rozszerzeń dla przedmiotów zdawanych na maturze już od klasy pierwszej, co skutkuje stopniowym ale rzetelnym wprowadzaniem zagadnień maturalnych na lekcjach i pomaga uczniowi systematycznie poszerzać swoją,

• dodatkową godzinę z matematyki w zakresie podstawowym w każdej klasie III, wykorzystywaną na pracę z arkuszem maturalnym

• zróżnicowany poziom nauczania j.angielskiego( podstawowy, średniozaawansowany lub zaawansowany) jako języka wiodącego i najczęściej wybieranego na egzaminie maturalnym, dostosowany do umiejętności ucznia. Przydziału do grup dokonuje się na podstawie wyniku sprawdzianu przeprowadzonego 4.09.2017r.

• w klasie matematycznej, prawno-społecznej oraz lingwistyczno-medialnej można wybrać język angielski w zakresie rozszerzonym

• organizowanie dwóch edycji matur próbnych, których procentowy wynik uświadamia uczniowi postęp przygotowań do matury

• nowością, bardzo chętnie przyjętą przez uczniów naszej szkoły, jest możliwość uczestniczenia w egzaminie próbnym z części ustnej z języka polskiego.

• cykl sprawdzianów rocznych w klasach I i II na bazie arkuszy maturalnych, badających stopień opanowania wiadomości
i umiejętności niezbędnych do uzyskania wysokiego wyniku na egzaminie

• zajęcia z wybranych przedmiotów rozszerzonych (wyboru dokonuje się do 31.11.2017r.) prowadzone są w nielicznych grupach, co znacznie podnosi efektywność edukacji. Będą one wprowadzone w zakresie rozszerzonym już w klasie I np.chemia, biologia, geografia, fizyka, historia 2h kl.I, 4h kl.II i 4h kl.III

Myślimy innowacyjnie – mamy wiedzę i doświadczenie, dbamy o rozwój każdego ucznia.

Masz pytania, wątpliwości zadzwoń 322623093 lub mail beabon2@wp.pl