I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Projekt Krokus 2016


Projekt Krokus po raz kolejny realizowany jest przez naszą szkołę w ramach współpracy z Żydowskim Muzeum Galicja oraz Irlandzkim Towarzystwem Edukacji o Holokauście. Corocznie otrzymujemy cebulki żółtych krokusów – posadzone przez uczniów jesienią, zakwitają z końcem zimy. Kwiaty (w tym roku zasadzone przed budynkiem szkoły przez uczniów klasy IIa) mają przypominać półtora miliona żydowskich dzieci oraz tysiące dzieci innych narodowości zamordowanych w czasie Holokaustu. Przedsięwzięcie to pozwala na przypomnienie tragedii Holokaustu, a także na rozbudzenie świadomości niebezpieczeństw wiążących się z dyskryminacją, uprzedzeniami i nietolerancją. Nie możemy zapominać, jak ważne jest akceptowanie i poszanowanie ludzi różnych kultur i narodowości. Te piękne kwiaty przypominają nam o tym, że nawet po najstraszniejszych wydarzeniach życie zaczyna się na nowo, a my możemy mieć nadzieję, że nadejdą czasy lepsze od tych, które przeminęły.

Zobacz zdjęcia