I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Podsumowanie projektu SZKOŁA DIALOGU


W bieżącym roku szkolnym młodzież naszego liceum przystąpiła do udziału w projekcie edukacyjnym SZKOŁA DIALOGU przygotowanym przez fundację Forum Dialogu.

Celem programu jest poszerzanie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Kierowany jest on do uczniów, którzy samodzielne odkrywają i upamiętniają historię przedwojennej społeczności żydowskiej w swojej miejscowości. Szkoła Dialogu oparta jest na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucze do przełamywania barier.

Uczniowie klasy IIa od września do listopada uczestniczyli w cyklu czterech warsztatów, podczas których przygotowali swoją autorską wycieczkę śladami Żydów z Dąbrowy Górniczej. Warsztaty prowadzone były przez doświadczonych trenerów Forum Dialogu, którzy merytorycznie wspierali działania naszych uczniów i przybliżali im kulturę żydowską.

W ramach projektu w naszym liceum odbyły się również wykłady pracowników Muzeum Miejskiego "Sztygarka", podczas których licealiści mogli dogłębniej poznawać dziedzictwo żydowskie regionu. Zaproszeni goście: pani mgr Magdalena Cyankiewicz, pani mgr Joanna Tokaj, pan mgr Jarosław Krajniewski oraz pan dr hab. Dariusz Rozmus opowiedzieli o swojej działalności pomagającej upamiętnić miejsca związane z dąbrowską ludnością żydowską. Kustosze, kuratorzy muzeum dbają o cmentarz oraz zabytki, które przetrwały do dnia dzisiejszego oraz dokumentują nowo znalezione informacje na temat kultury żydowskiej.

Po kilku miesiącach zmagań projekt SZKOŁA DIALOGU został sfinalizowany w postaci gry terenowej, która ukoronowała pracę młodzieży. Wycieczka zorganizowana 2 grudnia 2016r. okazała się doskonałym sposobem na zaangażowanie uczestników do poszukiwania miejsc w Dąbrowie Górniczej związanych z historią oraz kulturą żydowską. Do tego wspólnego odkrywania tajemnic naszego miasta zostali zaproszeni uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Górniczej.

Ostatnim zadaniem projektowym było udokumentowanie całości pracy, co zostało zrealizowane w postaci filmu. W jego przygotowaniu pomogli chłopcy z klasy IIe: Patryk Leks oraz Adrian Pater. Nagrodą dla wszystkich osób zaangażowanych w projekt (również zaprzyjaźnionych gimnazjalistów) jest wycieczka do Warszawy, która zostanie w całości sfinansowana przez naszą szkołę. Już 3 marca w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej odbędzie się uroczysta Gala Szkoły Dialogu podsumowująca pracę 42 placówek z całego kraju!

Zobacz zdjęcia